Chronic glucokinase activation reduces glycaemia and improves glucose tolerance in high-fat diet fed mice.

Maria Sörhede Winzell, Matthew Coghlan, Brendan Leighton, Georgia Frangioudakis, David M Smith, Leonard H Storlien, Bo Ahrén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)
153 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chronic glucokinase activation reduces glycaemia and improves glucose tolerance in high-fat diet fed mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap