Chronic high glucose and pyruvate levels differentially affect mitochondrial bioenergetics and fuel-stimulated insulin secretion from clonal INS-1 832/13 cells.

Isabel Göhring, Vladimir Sharoyko, Siri Malmgren, Lotta Andersson, Peter Spégel, David Nicholls, Hindrik Mulder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

33 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chronic high glucose and pyruvate levels differentially affect mitochondrial bioenergetics and fuel-stimulated insulin secretion from clonal INS-1 832/13 cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar