Chronic kidney disease after heart transplantation: a single-centre retrospective study at skåne university hospital in lund 1988-2010.

Carl Söderlund, Eveline Löfdahl, Johan Nilsson, Öyvind Reitan, Thomas Higgins, Göran Rådegran

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat