Chronic Obstructive Pulmonary Disease Is Common in Never-smoking Patients with Primary Sjögren Syndrome.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To assess the prevalence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in patients with primary Sjögren syndrome (pSS) and to study the association of COPD with cigarette smoking, radiographic features, respiratory symptoms, disease activity, and laboratory inflammatory and serological features in patients with pSS.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)464-471
TidskriftJournal of Rheumatology
Volym42
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Chronic Obstructive Pulmonary Disease Is Common in Never-smoking Patients with Primary Sjögren Syndrome.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här