Ciprofloxacin intercalated in fluorohectorite clay: Identical pure drug activity and toxicity with higher adsorption and controlled release rate

E. C. Dos Santos, Zbigniew Rozynek, E. L. Hansen, R. Hartmann-Petersen, R. N. Klitgaard, A. Løbner-Olesen, Leander Michels, A. Mikkelsen, T. S. Plivelic, H. N. Bordallo, Jon O. Fossum

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ciprofloxacin intercalated in fluorohectorite clay: Identical pure drug activity and toxicity with higher adsorption and controlled release rate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap