Circuit-level analyses of cortico-basal ganglia-thalamic networks. Effects of dopamine dysregulation and experience dependent plasticity.

Nedjeljka Ivica

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

624 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Circuit-level analyses of cortico-basal ganglia-thalamic networks. Effects of dopamine dysregulation and experience dependent plasticity.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science