Circularizing Planet Nine through dynamical friction with an extended, cold planetesimal belt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Circularizing Planet Nine through dynamical friction with an extended, cold planetesimal belt”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap