Circulating monocytes and plasma inflammatory biomarkers in active Crohn's disease: Elevated oxidized low-density lipoprotein and the anti-inflammatory effect of artorvastatin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Circulating monocytes and plasma inflammatory biomarkers in active Crohn's disease: Elevated oxidized low-density lipoprotein and the anti-inflammatory effect of artorvastatin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap