Circulating oxidized low-density lipoprotein is increased in hypertension

J Frostegard, RH Wu, C Lemne, Thomas Thulin, JL Witztum, U De Faire

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

52 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Circulating oxidized low-density lipoprotein is increased in hypertension”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap