Circulating particles during cardiac surgery.

Henrik Bjursten, Atli Eyjolfsson, Sara Scicluna, Per Paulsson, Per Johnsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Circulating particles during cardiac surgery.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap