Circulatory effects of hypoxia, acute normovolemic hemodilution, and their combination in anesthetized pigs

Henning Schou, Valéria Perez de Sá, Maria Sigurdardottir, Roger Roscher, Christer Jonmarker, Olof Werner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Circulatory effects of hypoxia, acute normovolemic hemodilution, and their combination in anesthetized pigs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Veterinary Science and Veterinary Medicine