"Cittáslow". Eco-gastronomic heritage as a tool for destination development

Jan-Henrik Nilsson, Ann-Charlotte Svärd, Åsa Widarsson, Theres Wirell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"Cittáslow". Eco-gastronomic heritage as a tool for destination development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap