Civil society and democratisation; conceptual and empirical challenges

Caroline Boussard

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Civil society and democratisation; conceptual and empirical challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences