Civil Society Elites: A Research Agenda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

138 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This editorial introduces the thematic issue on ‘civil society elites,’ a topic that has been neglected in elite research as well as civil society studies. It elaborates on the concept of ‘civil society elites’ and explains why this is an important emerging research field. By highlighting different methodological approaches and key findings in the contributions to the thematic issue, this article aims at formulating an agenda for future research in this field.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)82-85
Tidskrift Politics and Governance
Volym8
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2020 sep 4

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Civil Society Elites: A Research Agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här