Civilizing the political society? Redevelopment regime and Urban Poor’s Rights in Mumbai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Civilizing the political society? Redevelopment regime and Urban Poor’s Rights in Mumbai”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi