Class and Race in Pelagius’s, Jerome’s, and Augustine’s Thoughts on Demetrias’s Consecration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)137-146
Antal sidor9
TidskriftVIATOR
Volym51
Utgåva1
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här