Classical density functional theory & simulations on a coarse-grained model of aromatic ionic liquids.

Martin Turesson, Ryan Szparaga, Ke Ma, Clifford E Woodward, Jan Forsman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)
181 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Classical density functional theory & simulations on a coarse-grained model of aromatic ionic liquids.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi