Classical Heritage and European Identities: The Imagined Geographies of Danish Classicism

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)326-330
Antal sidor5
TidskriftLychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria
Volym2019
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Reviewed work: Classical heritage and European identities : the imagined geographies of Danish classicism / Lærke Maria Andersen Funder, Troels Myrup Kristensen and Vinnie Nørskov, ISBN 9781138317505.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här