Classification of Maize in Complex Smallholder Farming Systems Using UAV Imagery

Ola Hall, Sigrun Dahlin, Håkan Marstorp, Maria Archila, Ingrid Öborn, Magnus Jirström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat