Claudin-2 is an independent negative prognostic factor in breast cancer and specifically predicts early liver recurrences.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

41 Citeringar (SciVal)
364 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Claudin-2 is an independent negative prognostic factor in breast cancer and specifically predicts early liver recurrences.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap