Cleanliness and consumption: exploring material and social structuring of domestic cleaning practices

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

259 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cleanliness and consumption: exploring material and social structuring of domestic cleaning practices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap