Clearance by Microglia Depends on Packaging of Phagosomes into a Unique Cellular Compartment

Ambra Villani, Jørgen Benjaminsen, Christian Moritz, Katrin Henke, Jonas Hartmann, Nils Norlin, Kerstin Richter, Nicole L Schieber, Tilman Franke, Yannick Schwab, Francesca Peri

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clearance by Microglia Depends on Packaging of Phagosomes into a Unique Cellular Compartment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar