Cliches of urban doom. The dystopian politics of metaphors for the unequal city: a view from Brussels

Guy Baeten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (Scopus)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)55-69
TidskriftInternational Journal of Urban and Regional Research
Volym25
Utgåva1
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Citera det här