Climate Change, Adaptation, and Formal Education: the Role of Schooling for Increasing Societies' Adaptive Capacities in El Salvador and Brazil

Christine Wamsler, Ebba Brink, Oskari Rantala

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1148 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Climate Change, Adaptation, and Formal Education: the Role of Schooling for Increasing Societies' Adaptive Capacities in El Salvador and Brazil”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi