Climate change, carbon trading and societal self-defence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

561 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Climate change, carbon trading and societal self-defence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap