Climate change impacts on high-elevation hydroelectricity in California

Kaveh Madani, Marion Guegan, Cintia Bertacchi Uvo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

47 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Climate change impacts on high-elevation hydroelectricity in California”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap