Climate change, values, and the cultural cognition thesis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)
566 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Climate change, values, and the cultural cognition thesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap