Musik för klimatet

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Sammanfattning

Syftet med hemsidan är att presentera vetenskapliga artiklar inom miljö- och hållbarhetsforskning genom ett samspel mellan musik och text. Vi hoppas på detta sätt att kunna tillgängliggöra dessa fakta och frågeställningar för en bredare publik. På ett okonventionellt och nyskapande vis, genom att kombinera musik och illustrationer/recitation, vill vi föra ut budskapet om, och öka intresset för, hur kunskap från olika fält har hjälpt oss förstå problemens uppkomst, inverkan och lösningar.
Fyra teman ur forskningen från olika vetenskapliga discipliner som alla har en stark koppling till klimat och hållbarhetsfrågor har valts ut. Dessa visar på viktiga kunskapsområden som alla behövs för att arbeta med klimatfrågorna, och på betydelsefulla upptäckter och forskningsresultat från dessa områden.
Musik för klimatet är ett samarbete mellan LUCSUS (Lunds universitets center för hållbarhetsforskning), naturum Vattenriket, XL Big Band och kompositören Claus Sörensen.
Bidragets översatta titel Climate Musik
Originalspråksvenska
Utgivningsorthttps://musikforklimatet.se/
Utgivningsformatmultimedia
StatusPublished - 2022 mars 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning
  • Musik

Konstnärlig forskning

  • Komposition
  • Webbpublikation/sida

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Musik för klimatet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här