Climate Smart City: New Cultural Political Economies in the Making in Malmö, Sweden

Harriet Bulkeley, Johannes Stripple

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Climate Smart City: New Cultural Political Economies in the Making in Malmö, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap