Clinical algorithms to aid osteoarthritis guideline dissemination

S. R F Meneses, A. P. Goode, A. E. Nelson, J. Lin, J. M. Jordan, K. D. Allen, K. L. Bennell, L. S. Lohmander, L. Fernandes, M. C. Hochberg, M. Underwood, P. G. Conaghan, S. Liu, T. E. McAlindon, Y. M. Golightly, D. J. Hunter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

252 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical algorithms to aid osteoarthritis guideline dissemination”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap