Clinical and experimental insights into the use of mechanical chest compressions during prolonged resuscitation in the coronary catheterization laboratory

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical and experimental insights into the use of mechanical chest compressions during prolonged resuscitation in the coronary catheterization laboratory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap