Clinical And Experimental Studies of Contact Allergy to Stent Metals - with focus on gold

Susanne Ekqvist

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I det här arbetet studerades kontaktallergi för metaller som finns i olika stentar. Patienterna som ingick i studien hade blivit stentade med olika typer av stentar. En av stentarna var gjord av rostfritt stål (nickelstent) och den andra var förgylld (guldstent). Resultaten av lapptestningen visade att patienterna hade en hög frekvens av både guld- och nickelallergi, och att man inte kunde utesluta att metallerna i stentarna hade bidragit till att patienterna fått sin kontaktallergi.

De stentade patienterna jämfördes också med en kontrollgrupp bestående av patienter som sökt för misstänkt kontaktallergi vid vår klinik. I den jämförelsen undersöktes inte bara kontaktallergier för metaller utan även andra kända kontaktallergen. Resultatet visade att kontaktallergi för ett ämne som används i parfym och smaksättning (Myroxylon pereirae) samt lokalbedövningsmedel (kain mix) var betydligt vanligare hos de stentade patienterna jämfört med kontrollgruppen. Myroxylone pereirae används bland annat i en tandcement och de stentade patienterna hade mycket guld i munnen. Förekomsten av dentalguld kan betyda att patienterna fått gjort större dentalarbeten och på så sätt fått sin kontaktallergi för Myroxylone pereirae via tandcementen. En förklaring till kontaktallergin för kain mix kan vara att de stentade patienterna fått lokalbedövningsmedel i samband med sin stentning.
Det har framkommit i andra studier att patienter som behandlats med en guldstent har drabbats av fler restenoser än patienter som behandlats med andra stentar. Kontaktallergi har diskuterats kunna vara en bidragande orsak. Vi undersökte därför också restenosfrekvensen hos de stentade patienterna och fann att patienter med en guldstent hade fler restenoser jämfört med patienter med en nickelstent. Vi fann också ett samband mellan guldstent, kontaktallergi för guld och ett ökat antal restenoser. Vi kunde inte se något motsvarande samband mellan nickelstent, kontaktallergi för nickel och restenos. Guldstentar används inte mer idag p.g.a. rapporterna om en ökad restenosrisk men dagens stentar innehåller andra kända metaller som eventuellt kan ge en kontaktallergisk reaktion.
Det här arbetet understryker vikten av en noggrann utvärdering av nya produkter, rutiner och material med hänsyn till riskerna för att ge en kontaktallergisk reaktion samt möjligheten för att orsaka en ny kontaktallergi.
Vi undersökte också patienternas guld- och nickelhalt i blodet. Resultatet visade att patienter med en guldstent hade en högre guldhalt i blodet jämfört med patienterna med en nickelstent. Vi såg också att ju högre guldhalt i blodet patienterna hade, desto starkare kontaktallergi uppvisade de. För att undersöka det vidare gjorde vi en experimentell studie som också visade på ett liknande samband. Resultaten indikerar att ett kontaktallergens koncentration i blodet, i alla fall för guld, har betydelse för hudens reaktion i kontakt med guld. Om resultaten blir bekräftade med fler studier och med andra kontaktallergen kan det innebära en förändring i behandling och förebyggande arbete mot allergiskt kontakt eksem då även ett allergens koncentration i blodet måste tas i beaktande.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Yrkes- och miljödermatologi
Handledare
  • Bruze, Magnus, handledare
  • Svedman, Cecilia, handledare
  • Gustavsson, Carl-Gunnar, handledare, Extern person
  • Möller, Halvor, handledare
Tilldelningsdatum2008 nov. 7
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86059-46-0
StatusPublished - 2008

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2008-11-07
Time: 09:00
Place: Universitetssjukhuset MAS, MFC,Ing 59 entréplan, lilla aulan

External reviewer(s)

Name: Berg, Mats
Title: Docent
Affiliation: Hudkliniken vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Dermatologi och venereologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Clinical And Experimental Studies of Contact Allergy to Stent Metals - with focus on gold”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här