Clinical And Experimental Studies of Contact Allergy to Stent Metals - with focus on gold

Susanne Ekqvist

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical And Experimental Studies of Contact Allergy to Stent Metals - with focus on gold”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap