Clinical and genetic studies of patients and families with ataxia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

200 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Puschmann, Andreas, handledare
  • Wictorin, Klas, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 mars 24
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-382-0
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-03-24
Time: 13:00
Place: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Join by Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61313694548?pwd=eFlDaFJncmRrUXZPc0ZZQzBVbDhJUT09
External reviewer(s)
Name: Synofzik, Matthis
Title: Professor
Affiliation: Department for Neurodegenerative Diseases, Hertie Institute for Clinical Brain Research, Tübingen, Germany; German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Tübingen, Germany.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Citera det här