Clinical and microbiological features of Actinotignum bacteremia: a retrospective observational study of 57 cases

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical and microbiological features of Actinotignum bacteremia: a retrospective observational study of 57 cases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap