Clinical Application and Psychometric Properties of a Swedish Translation of the Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical Application and Psychometric Properties of a Swedish Translation of the Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap