Clinical Aspects of Screening Detected Celiac Disease among 12-year-olds

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

205 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical Aspects of Screening Detected Celiac Disease among 12-year-olds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap