Clinical aspects on central venous cannulation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical aspects on central venous cannulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap