Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical Characteristics and Self-Harm in Forensic Psychiatric Patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap