Clinical curse, predictive factors and effects of intervention after attempted suicide. A randomised controlled study

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical curse, predictive factors and effects of intervention after attempted suicide. A randomised controlled study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap