Clinical, demographic and theory-derived maintaining factors as moderators of treatment outcome in internet-delivered cognitive behavioural therapy for children and adolescents with social anxiety disorder

Martina Nordh, Eva Serlachius, Hugo Hesser, David Mataix-Cols, Jens Högström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical, demographic and theory-derived maintaining factors as moderators of treatment outcome in internet-delivered cognitive behavioural therapy for children and adolescents with social anxiety disorder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap