Clinical evaluation of the fetus and neonate. Relation between intra-partum cardiotocography, Apgar score, cord blood acid-base status and neonatal morbidity

Lil Valentin, G Ekman, Per-Erik Isberg, Staffan Polberger, Karel Marsal

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical evaluation of the fetus and neonate. Relation between intra-partum cardiotocography, Apgar score, cord blood acid-base status and neonatal morbidity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap