Clinical Evaluation of the Polygenetic Background of Blood Pressure in the Population-Based Setting

Alice Giontella, Marketa Sjögren, Luca A. Lotta, John D. Overton, Aris Baras, Pietro Minuz, Cristiano Fava, Olle Melander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical Evaluation of the Polygenetic Background of Blood Pressure in the Population-Based Setting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap