Clinical phenotype associations with various types of anti-dsDNA antibodies in patients with recent onset of rheumatic symptoms. Results from a multicentre observational study.

Michele Compagno, Ole P Rekvig, Anders Bengtsson, Gunnar Sturfelt, Niels H H Heegaard, Andreas Jönsen, Rasmus Sleimann Jacobsen, Gro Ø Eilertsen, Christopher G Fenton, Lennart Truedsson, Johannes C Nossent, Søren Jacobsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

211 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Despite anti-dsDNA antibodies constitute a wide range of specificities, they are considered as the hallmark for systemic lupus erythematosus (SLE).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e000007
TidskriftLupus science & medicine
Volym1
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Clinical phenotype associations with various types of anti-dsDNA antibodies in patients with recent onset of rheumatic symptoms. Results from a multicentre observational study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här