Clinical Prediction Scores for Pediatric Appendicitis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftEuropean Journal of Pediatric Surgery
Volym30
DOI
StatusPublished - 2020 maj

Bibliografisk information

Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Kirurgi

Citera det här