Clinical Significance of a 16S-rDNA Analysis of Heart Valves in Patients with Infective Endocarditis: a Retrospective Study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical Significance of a 16S-rDNA Analysis of Heart Valves in Patients with Infective Endocarditis: a Retrospective Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap