Clinical studies of thiopurine metabolism in inflammatory bowel disease.

Ulf Hindorf

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical studies of thiopurine metabolism in inflammatory bowel disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap