Clinical translation of a novel photoacoustic imaging system for examining the temporal artery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical translation of a novel photoacoustic imaging system for examining the temporal artery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi