Cloning and characterisation of Aspergillus niger genes encoding an alpha-galactosidase and a beta-mannosidase involved in galactomannan degradation

Pia Ademark, R P de Vries, Per Hägglund, Henrik Stålbrand, J Visser

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

85 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cloning and characterisation of Aspergillus niger genes encoding an alpha-galactosidase and a beta-mannosidase involved in galactomannan degradation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar