Closing the Feedback Loop in DevOps Through Autonomous Monitors in Operations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Closing the Feedback Loop in DevOps Through Autonomous Monitors in Operations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap